Back to Top

Servicii de Carte Tehnica oferite de B2 International Consultants:

Cartea Tehnică - Cerințe Legale

Cartea Tehnică a Construcției așa cum este descrisă în Legea 50 prevede ca întreaga documentație tehnică referitoare la proprietatea imobilului, proiectarea, avizarea tehnică, execuția si finalizarea lucrărilor de construcție împreună cu ocuparea și întreținerea unei clădiri și a instalațiilor sale trebuie să fie asamblată într-un singur set de documente cunoscut sub numele de Carte Tehnică.

Obiectul lucrărilor de construcții include execuția de clădiri noi, renovări, extensii și modificări ale clădirilor existente.

Proprietarul, administratorul și ocupantul  clădirii sunt obligați legal să mențină prevederile referitoare la ocuparea clădirii așa cum sunt descrise in Cartea Tehnică.

Întocmirea și păstrarea Cărții Tehnice sunt responsabilitatea proprietarului clădirii și în același timp o obligație legală, prezentarea ei fiind solicitată de lege la următoarele momente:

- la recepția finală a lucrărilor de construcție de către comisia de recepție

- atunci când clădirea este înstrăinată și Cartea Tehnică trebuie predată noului proprietar.

Servicii Verificare Carte Tehnică

B2 asigură servicii de verificare a unei Cărți Tehnice existente, în ceea ce privește validitatea și confomitatea diverselor documente solicitate de Legea 50 și capitolele si paragrafele acesteia, precum și soluțiile pentru remedierea situațiilor când acestea lipsesc sau sunt nonconforme.

Organizarea Cărții Tehnice

B2 furnizează servicii de organizare care asigură indexarea corectă a documentației complete ce formează o Carte Tehnică existentă, organizând-o în capitolele și secțiunile necesare, cu codificarea corespunzătoare a fiecărui document individual astfel încât regăsirea documentelor să fie făcuta repede și facil.

Digitalizare Carte Tehnică

Recomandarea noastră este ca după ce Cartea Tehnică este verificată și pusă în ordine, aceasta să fie convertită în format digital pentru a se evita atât deteriorarea cât și pierderea documentelor originale, precum și pentru a asigura un mod facil de accesare a informațiilor solicitate de echipele de întreținere și service sau de autorități.